Вход в системата: 
 
» Начало » Издания
Каталог по години
ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ

                          

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 - 2020 - Online - КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА

2011 - 2020 г.

 

“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

гр. София, бул. “Васил Левски” 94

 

 

            Уважаеми абонати,

            Ние предоставяме услуги от най-високо качество. Стремим се към най-доброто и желаем най-доброто, така както и Вие.

             

О  Ф  Е  Р  Т  А 

 

            Уважаеми абонати,

           „ПАКС КОРОПРАЦИЯ” ЕООД предлага абонамент за ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – Online – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА. Едногодишният абонамент Ви предоставя: законови и подзаконови нормативни актове; ревалентни актове от европейското законодателство; указания и писма на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт, и преди всичко практико-приложни коментари и консултации по прилагане на данъчното законодателство, социалното осигуряване и счетоводното законодателство – актуални за съответния отчетен и/или данъчен период.
           Коментарите, консултациите и систематизираните нормативни актове предоставени чрез ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – Online – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА ще Ви бъдат полезни текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.

Цената на абонамента “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ  Online – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА е (по схема) плюс ДДС или (по схема) с включен ДДС.

 

 

                                         УПРАВИТЕЛ:

                                                           /АЛЕКСАНДЪР КОЛЧЕВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ
за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

 

Получател:…………………….       

…………………………………                        До

Адрес по съдебна регистрация:           “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

………………………………….                       бул. “Васил Левски” 94

Адрес за кореспонденция:                   гр. София 1504

………………………………….                       пощ. кутия № 103

ТД на НАП:…………………...          

Ид. № по ЗДДС:……………....                 за контакти: pax_pro@abv.bg

Ид. № БУЛСТАТ:…………....         

 

            С платежно нареждане от …………. 201. г. от наша банкова сметка IBAN №: …………………………………………...  BIC:……………………

при ТБ ………………………………. гр. …………………….. Ви преведохме сумата от …………………………… лева за следния абонамент:

 

                        Наименование                                Брой   Цена (лв.) Сума (лв.)

“ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН

ПЪТЕВОДИТЕЛOnline

КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА                              ........      по схема       ...............

 

По Ваша сметка IBAN: BG05 RZBB 9155 1060 4126 15, BIC:RZBBBGSF  на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, ул. Гогол № 18-20.

           

 

Данни за получателя: 

 

…………………………………………………………………………………………

                                                          (Адрес)

 

………………………………………………………………………………………….

             (Получател: име, фамилия, длъжност, телефон, e-mail)

                       

Подпис:………………………..

 

 

 

 


Поръчай
« Обратно съм списъка